מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

אהבת תורה דרך החזרה | לבניינה של תורה חלק ת''ט

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר