מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום הקדיש הכללי
מועדים וזמנים

שיחה ליום הקדיש הכללי - קורות משפחתו בשואה

ע"י: הרב הלל ליבוביץ'