מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית
תורה ופרשת שבוע

."כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם" | אור החיים הקדוש לפרשת ויחי

ע"י: ר' זיו ארזי