מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
תורה ופרשת שבוע

."כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם" | אור החיים הקדוש לפרשת שמות

ע"י: ר' זיו ארזי