מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית
תורה ופרשת שבוע » מצווה בפרשה

מצוות מינוי מלך לימינו | אורות מהכותל | מצווה בפרשה לפרשת ויחי

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר