מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » שיעור כללי
מועדים וזמנים » שמיטה

ובשביעית תשמטנה ונטשתה

ע"י: הרב בן ציון אלגאזי