מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
תורה ופרשת שבוע » מצווה בפרשה

''ובחרת בחיים'' - הבחירה החופשית | אורות מהכותל | מצווה בפרשה לפרשת וארא

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר