מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
תורה ופרשת שבוע » מצווה בפרשה

מצוות קידוש החודש זה אנחנו | אורות מהכותל | מצווה בפרשה לפרשת בא

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר