מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שיחות בזמן מגפת הקורונה

הגל החמישי בבית המדרש

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר