מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
תורה ופרשת שבוע » אור החיים הקדוש

מדוע לעשות את יציאת מצרים בדרך של ערמה? - אור החיים הקדוש לפרשת בשלח

ע"י: ר' זיו ארזי