מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת
הלכה

נקודה בהלכה - אמירה לגוי

ע"י: אברכי הישיבה