מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה | פרשת יתרו תשפ"ב

ע"י: הרב אברהם ריבלין