מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון

להאיר את המדיה-מבט תורני אמוני ומקצועי על אתגרי הרשת בדורנו- ארגון לוקחים אחריות

ע"י: ר' כפיר מונסונגו