מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
תורה ופרשת שבוע » מצווה בפרשה

עבד עברי, מצווה מחנכת | אורות מהכותל | מצווה בפרשה לפרשת משפטים

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר