מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדות חז"ל

אגדות רבה בר בר חנה (ב) | אגדה חמישית

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ