מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

שיחה לפרשת תצוה תשפ"ב

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל