מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שמירת הברית

מבט על הברית בדורנו

ע"י: הרב אלישע ינון