מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

מזבח הקטורת | פרשת תצווה תשפ"ב

ע"י: הרב אברהם ריבלין