מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם" | אור החיים הקדוש לפרשת תצווה

ע"י: ר' זיו ארזי