מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
תורה ופרשת שבוע » מצווה בפרשה

להעלות נר תמיד מצות הדלקת המנורה | אורות מהכותל | מצווה בפרשה לפרשת תצווה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר