מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פורים קטן

שיחה לפורים קטן תשפ"ב

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל