מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
תורה ופרשת שבוע » מצווה בפרשה

מחצית השקל, קדושת ישראל | אורות מהכותל | מצווה בפרשה לפרשת כי תשא

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר