מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » תפילה
הלכה

נקודה בהלכה - הנץ החמה: ותיקין

ע"י: אברכי הישיבה