מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
תורה ופרשת שבוע

כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם | אור החיים הקדוש לפרשת ויקהל

ע"י: ר' זיו ארזי