מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פורים
נביאים וכתובים » מגילת אסתר

מגילת אסתר - מה שייך פרק א לתנ"ך שלנו?! | פורים תשפ"ב

ע"י: הרב אברהם ריבלין