מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
תורה ופרשת שבוע » מצווה בפרשה

לא יסורו ממנו הבדים | אורות מהכותל | מצווה בפרשה לפרשת ויקהל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר