מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

מלחמת רוסיה ואוקראינה - רגלי משיח | לבניינה של תורה חלק תי"ח

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור