מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
תורה ופרשת שבוע » אור החיים הקדוש

כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם | אור החיים הקדוש לפרשת פקודי

ע"י: ר' זיו ארזי