מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פורים
תורה ופרשת שבוע » ויקרא

ספק חטא חמור מוודאי חטא | שיחה לפורים (פרשת ויקרא) תשפ"ב

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל