מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

מדינת ישראל ומלחמת רוסיה ואוקראינה | לבניינה של תורה חלק תי"ט

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר