מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פורים
עיון » שיעור כללי

שיעור בנושא סעודת פורים בערב שבת

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר