מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פורים
נביאים וכתובים » מגילת אסתר

שיעור 27 - "מחצר גינת ביתן המלך" | עיונים במגילת אסתר

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ