מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

שיחה לפרשת שמיני תשפ"ב

ע"י: הרב אביגדור נבנצל