מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

שיחה לפרשת תזריע תשפ"ב והכנה לחג הפסח

ע"י: הרב אביגדור נבנצל