מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » כשרות

נקודה בהלכה בכשרות - כשרות באולם אירועים

ע"י: אברכי הישיבה