מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » כשרות

נקודה בהלכה בכשרות - פירות וירקות שמיטה

ע"י: אברכי הישיבה