מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » חגים וזמנים

נקודה בהלכה - מוזיקה בימי ספירת העומר

ע"י: אברכי הישיבה