מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » חגים וזמנים

נקודה בהלכה - יום העצמאות

ע"י: אברכי הישיבה