מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

5 דקות במסילת ישרים | מיעוט הבנת עבודת האדם בעולמו, מולידים ציורים והבנות מוטעים

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי