מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

5 דקות במסילת ישרים | ההשתדלות בעבודת ה' מולידה התלהטות בנפש

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי