מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » כנס החיילים והמתגייסים תשפ''ב
יום עיון

צאתכם לשלום | פתיחה לכנס | הרב ברוך וידר | ראש ישיבת הכותל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר