מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

דרכי התמודדות בצבא ובין הזמנים | מו''ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א | לבניינה של תורה חלק ת"כ

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר