מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

חשיבות לימוד התורה בזמן קיץ | מו''ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א | לבניינה של תורה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר