מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא
מועדים וזמנים » פסח

פרשת תזריע - "פסח והכרת הטוב" תשפ"ב

ע"י: הרב אברהם ריבלין