מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

שיחה ליום ירושלים והקשר לרגלים | הרב אברהם ריבלין

ע"י: הרב אברהם ריבלין