מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » שבועות

מגילת רות או מגילת נעמי?

ע"י: הרב אברהם ריבלין