מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא
תורה ופרשת שבוע » מצווה בפרשה

מצוות הצרעת מאירת עיניים | אורות מהכותל | מצווה בפרשה לפרשת תזריע

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר