מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא
תורה ופרשת שבוע » מצווה בפרשה

מסירות נפש, קידוש ה' | אורות מהכותל | מצווה בפרשה לפרשת אמור

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר