מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא
תורה ופרשת שבוע » מצווה בפרשה

איסור הונאה - חינוך לשלימות אנושית | אורות מהכותל | מצווה בפרשה לפרשת בהר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר