מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר
תורה ופרשת שבוע » מצווה בפרשה

הארון והתורה הנושאים אותנו בחג שבועות | אורות מהכותל | מצווה בפרשה לפרשת נשא ושבועות

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר